Roszczenia z tytułu ukrytych wad budynku

Osoby które zakupiły lokale mieszkalne od dewelopera mogą niekiedy zauważyć pewne problemy, które mogą wynikać z nieprawidłowego wykonania pracy budowlanych.

Oczywiście część z nich może zostać zauważona dopiero po pewnym czasie, przykładowo nieprawidłowo wykonana izolacja może doprowadzić do powstawania wilgoci, co może prowadzić także do występowania grzyba lub też pleśni w lokalach użytkowych, piwnicach czy też w parkingu podziemnym.

Roszczenia z tytułu ukrytych wad budynku

Jak uzyskać odszkodowanie za wady części wspólnych budynku?

Właścicielom mieszkań przysługuje prawo do roszczeń względem dewelopera jeżeli wykryto różnego rodzaju problemy związane z użytkowaniem lokalu, klatki schodowej, garażu czy też innych części budynku. W tym przypadku stosowane są przepisy prawa kodeksu cywilnego dotyczącego rękojmi oraz przepisy które dotyczą nienależytego wykonania umowy. Oczywiście można skorzystać z pomocy prawnika, który będzie wiedział w jaki sposób sformułować roszczenia, dochodzić praw z tytułu rękojmi. Oczywiście można także zarządzać odszkodowania za szkodę jakiej doznał właściciel mieszkania wskutek wadliwości pewnych elementów budynku.

Oczywiście w umowach dotyczących zakupu lokalu zawarte są postanowienia dotyczące gwarancji czy rękojmi oraz okresu trwania gwarancji. Naturalnie niektóre wady mogą zostać zauważone dopiero po upływie gwarancji, zatem w tym przypadku należy skorzystać z prawa z tytułu nienależytego wykonania umowy. Dzięki temu można ubiegać się od dewelopera poprawienia błędów budowlanych, doprowadzenia budynku do stanu jakiego oczekujemy podczas zakupu.

Mogą być to przykładowo wady części wspólnych budynku, czyli wady dotyczące elementów budynku wykorzystywane przez wszystkich mieszkańców, będzie to przykładowo klatka schodowa, winda, piwnica czy też garaż. Przykładem mogą być zepsute drzwi garażowe, które uniemożliwiają wjazd wszystkim mieszkańcom, dodatkowo będą to różnego rodzaju problemy z elewacją czy uszczelnieniem fundamentów. W tym przypadku należy zwrócić uwagę iż niektóre elementy budynku mogą zostać wykonane nieprawidłowo, dlatego też mieszkańcy będą mogli dochodzić swoich praw u dewelopera.